WIOSENNY RAJD ROWEROWY Maj 2019

WIOSENNY RAJD ROWEROWY Maj 2019
Zaczynamy sezon rowerowy!
Dnia 12 maja 2019 w słoneczne niedzielne popołudnie odbył się wiosenny rajd rowerowy.
Cykliści zebrali się przed Gminnym Ośrodkiem Kultury i równo o 15.15 wyruszli w trasę po terenie naszej gminny.
Trasa wycieczki przebiegała przez miejscowości:
- Śmiary
- Mroczki
- Domanice
- Przywory Duże
- Lipniak
- Rakowiec
- Stok Wiśniewski
- Wiśniew.
Na zakończenie wyprawy organizatorzy zaprosili na poczęstunek w Gminnym Ośrodku Kultury w Gostchorzy.
Dziękujemy bardzo serdecznie druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniewie za czuwanie nad bezpieczeństwem i zabezpieczenie trasy rajdu.