CZERWONY SZLAK ROWEROWY PO GMINIE WIŚNIEW

CZERWONY SZLAK ROWEROWY PO GMINIE WIŚNIEW
Czerwony Szlak Rowerowy 16 czerwca 2019r. został oficjalnie otwarty, najlepszą formą otwarcia szlaku jest wspólne pokonanie szlaku.
W niedzielne popołudnie pod Gminnym Ośrodkiem Kultury Wiśniewie zebrali się miłośnicy „jednośladów” wspólnie wyruszyli do miejscowości Myrcha gdzie przy wiacie leśnej dołączyli do kolejnej grupy i wspólnie kontynuowali Rajd nowo otwartym CZERWONYM SZLAKIEM który powstał we współpracy Gminy Wiśniew, Nadleśnictwa Siedlce i Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Trasa rowerowa o długości około 10 km przebiega przez teren Gminy Wiśniew (miejscowości Myrcha, Lipniak, Stok Wiśniewski, Wiśniew) w większości przez tereny udostępnione przez Lasy Państwowe. Nadleśnictwo Siedlce wybudowało również przy trasie 2 wiaty turystyczne. Trasa została oznakowana na koszt gminy Wiśniew, jako "Czerwony Szlak Rowerowy" przez członków PTTK.
Wśród uczestników Rajdu byli: Wójt Gminy Wiśniew Krzysztof Kryszczuk, Jan Józef Romańczuk dyrektor MODR oddział w Siedlcach jak również członek Zarządu Oddziału PTTK, Jerzy Osiak z Nadleśnictwa Siedlce, Anna Kirchner - prezes Zarządu Oddziału PTTK, ksiądz wikariusz z PARAFII  RZYMSKO - KATOLICKA pw. Najświętszego Serca Jezusowego Andrzej Kubalski,dyrektor GOK Wiśniew Paweł Ksionek jak również radni, mieszkańcy gminy Wiśniew oraz miłośnicy kolarstwa Siedlec.
Na zakończenie rajdu odbyło się ognisko w Lipniaku-Gajówce.
Dziękujemy bardzo serdecznie druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostchorzy
za czuwanie nad bezpieczeństwem i zabezpieczenie trasy rajdu.
Zapraszamy do korzystania z trasy.