Festiwal Piosenki Moich Rodziców 2015

Festiwal Piosenki Moich Rodziców 2015
Dnia 31.05.2015r. w niedzielę o godz. 15.00 w Mościbrodach odbył się IV Festiwal Piosenki Moich Rodziców zorganizowanegy przez Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie.Komisja artystyczna w składzie:
1. Stanisław Wróblewski - przewodniczący
2. Bożena Wyrębek – członek
3. Janina Dołgich – członek

po wysłuchaniu 18 prezentacji w dwóch kategoriach:
szkoły podstawowe: 10 prezentacji – z miejscowości: Strzała, Śmiary, Siedlce, Łuków, Gręzówka, Wiśniew.
gimnazja: 8 prezentacji - – z miejscowości: Mordy, Śmiary, Siedlce, Gręzowka, Wiśniew
postanowiła nagrodzić i wyróżnić

w kategorii: szkoły podstawowe:

Grand Prix: Kuba Jastrzębski ( ZO w Wiśniewie )
I miejsce: Paulina Krasuska ( ZO w Śmiarach)
II miejsce: Olga Wideńska (ZS w Gręzówce)
III miejsce: Gabriela Łukasik ( Szk. Podst. nr w Łukowie)
Wyróżnienie: Zuzanna Romaniuk ( ZO w Strzale)

w kategorii gimnazja:

Grand Prix: Klaudia Peryt (ZS w Gręzówce)
I miejsce: Weronika Czapska ( Publ. Gim. nr 1 w Siedlcach)
II miejsce: Natalia Wąsowska (Gimnazjum nr 1 w Mordach)
III miejsce: Anna Krasuska ( ZO w Śmiarach)
wyróżnienie: Jakub Leśniowski ( Publ. Gim. nr 1 w Siedlcach)

Zdjęcia na naszej stronie w zakładce galeria