WIOSENNY RAJD ROWEROWY

WIOSENNY RAJD ROWEROWY

Dnia 22 kwietnia 2018 w słoneczne niedzielne popołudnie odbył się wiosenny rajd rowerowy.
Cykliści zebrali sie przed Gminnym Ośrodkiem Kultury.
Trasa wycieczki przebiegała przez miejscowości:

- Kaczory
- Śmiary
- Mroczki
- Domanice
- Przywory Duże
- Lipniak
- Stok Wiśniewski
- Wiśniew.

Na zakończenie wyprawy organizatorzy zaprosili na poczęstunek w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie.

Dziekujemy bardzo serdecznie druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Radomyśli za czuwanie nad bezpieczeństwem i zabezpieczenie trasy rajdu.

WIOSENNY RAJD ROWEROWY
WIOSENNY RAJD ROWEROWY
WIOSENNY RAJD ROWEROWY
WIOSENNY RAJD ROWEROWY
WIOSENNY RAJD ROWEROWY
WIOSENNY RAJD ROWEROWY
WIOSENNY RAJD ROWEROWY
WIOSENNY RAJD ROWEROWY