Spotkania Organizacyjne GOK Wiśniew

Spotkania Organizacyjne GOK Wiśniew
1. Zajęcia taneczne ZL im. Zbigniewa Myrchy-p. Bożena Wojciuk 07.09.2018 r. GOK Wiśniew
GRUPA MŁODSZA- godz 17.00
GRUPA STARSZA- godz 18.00


2. EUROLINGUA - Europejskie centrum szkolenia Językowego - 13.09.2018 r. godz. 18.00 GOK Wiśniew


3. Kurs Matematyki-p. Ewa Domańska- 06.09.2018 r. godz 17.00 GOK Wiśniew


4. Orkiestra Dęta i sekcja instrumentalno-wokalna- p. Tomasz Nurzyński- 07.09.2018 r. godz 15.30 GOK Wiśniew

Spotkania Organizacyjne GOK Wiśniew
Spotkania Organizacyjne GOK Wiśniew
Spotkania Organizacyjne GOK Wiśniew