NOC BIBLIOTEK

NOC BIBLIOTEK

Jeżeli chcesz spędzić noc w nietypowym miejscu a przy tym dobrze się bawić, 
to zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Programie
„ Noc Bibliotek ” - dnia 9 czerwca 2018 r. o godz. 20.00
Gminna Biblioteka Publiczna w Wiśniewie.

W programie:
20.00 - Powitanie w Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury
20.30 - Zabawa integracyjna
20.45 - Warsztaty wzmacniania poczucia własnej wartości „ Zarozumiała łyżeczka”
22.00 - Wspólne przygotowanie posiłku i poczęstunek.
24.00 - Książkowe domino
1.00 - Biblioteczny labirynt ( prosimy o przyniesienie latarek )
2.00 - Hotel Biblioteka – dla chętnych nocleg
( poduszki, koce, śpiwory we własnym zakresie )
*Zapisy i szczegóły pod numerem telefonu 25 641 76 49
*Osoby do lat 18 - pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział.