Kurs komputerowy

Kurs komputerowy
Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie zaprasza na kurs komputerowy dla mieszkańców z terenu Gminy. Szkolenie jest całkowicie bezpłatne. Osoby chętne powinny spełniać następujące warunki:
a) mieszkają /uczą sie/pracują na terenie woj. Mazowieckiego,
b) nie posiadają znajomości obsługi komputera,
c) mają niskie kwalifikacje, tj. posiadają wykształcenie na poziomie do średniego włącznie,
d) z własnej inicjatywy zgłaszają chęć nabywania/uzupełniania/ podwyższania umiejętności w zakresie TIK,
e) nie uczestnmiczyły we wsparciu LLL(long life learning) oferowanym w tożsamym zakresie w ramach POKL w latach 2013-2015, czyli nie brały udziału w podobnych szkoleniach komputerowych,
f) osoby w wieku 25-50 lat,
Liczba osób ograniczona!!!. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do GOK w Wiśniewie, pokój instruktorów.
Początek zajęć zaplanowano na przełom września i października.
Zapraszamy!!!