KONKURS POEZJI LOKALNEJ

KONKURS POEZJI LOKALNEJ

W ramach realizacji zadania publicznego: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Razem” ogłasza: Konkurs poezji lokalnej.


Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas I-VIII oraz wszystkich mieszkańców Gminy Wiśniew. Konkurs ma na celu wyrażenie własnych myśli w postaci utworu poetyckiego z okazji upamiętnienia 600-lecia pierwszej pisemnej wzmianki o Wiśniewie.

Konkurs realizowany jest w ramach realizacji zadania publicznego pt. „Gmina Wiśniew fotograficznie i poetycko”.

Termin nadsyłania własnych utworów poetyckich do 25.05.2018. Prace należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie z dopiskiem: "DO TOWARZYSTWA SPOŁECZNO-KULTURALNEGO „RAZEM” ".

KONKURS POEZJI LOKALNEJ