IV Przegląd Dziecięcych Zespołów Jasełkowych

 IV Przegląd Dziecięcych Zespołów Jasełkowych

Zapraszamy do udziału w IV Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Jasełkowych
1. CEL IMPREZY
Celem przeglądu jest prezentacja różnorodnych widowisk związanych tematycznie z obrzędami i zwyczajami okresu Bożego Narodzenia. Ich celem jest tworzenie warunków do rekonstruowania i kontynuacji obrzędów i zwyczajów ludowych oraz wykorzystania ich jako źródła inspiracji w działalności artystyczno-wychowawczej, dydaktycznej i pedagogicznej.

  W prezentacjach udział biorą: grupy kolędnicze, herodowe, teatry jasełkowe, przedstawienia "szopkowe" itp., zrealizowane dowolnymi środkami scenicznymi. Widowiska mogą być również współczesną w formie i treści interpretacją symboliki bożonarodzeniowej.

2. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY
Przegląd odbędzie się dnia 09.02.2018r. godz. 9.00 (piątek)
w Gminnym Ośrodku Kultury ul. Batalionów Chłopskich 2, 08-112 Wiśniew,

3. ZADADY UCZESTNICTWA
– W przeglądzie mogą wziąć udział zespoły ze szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli,
domów kultury i świetlic środowiskowych.
– Zespoły przygotowują prezentacje zwyczajów i obrzędów związane z okresem Bożego
Narodzenia oraz karnawału trwające maksymalnie 15 minut.
– Montaż i demontaż scenografii, przygotowanie się zespołu do występu nie może przekroczyć 5 min
– Dopuszcza się uwspółcześnione formy sceniczne prezentujące w/w zwyczaje.

– Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest nadesłanie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury ul. Batalionów Chłopskich 2, 08-112 Wiśniew, osobiste dostarczenie do GOK w godz. 8.00–20.00 lub e-mailem: gok@wisniew.pl

Termin zgłoszenia upływa 6 lutego 2018r. (wtorek)

ZałącznikWielkość
karta zgłoszeniowa IV DPZJ 2018.doc30 KB
regulamin jaselka 2018.doc51.5 KB
Oświadczenia rodziców.docx35.43 KB