9 kwietnia II Jarmark Wielkanocny (Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie)

W Niedzielę Palmową w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie po raz drugi odbędzie się Jarmark Wielkanocny. Głównym celem imprezy jest kultywowanie i propagowanie tradycji Wielkanocnych w gminie Wiśniew oraz integracja środowisk szkolnych i lokalnych.
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie.