WAKACJE 2017

LATO 2017

  
Oferta wakacyjna przygotowana przez
Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie


CZERWIEC
27 - 29.06  Biwak w Stoku Wiśniewskim – dla dzieci
(Marek Szczygieł, Paweł Ksionek)

29.06. Dyskoteka – powitanie wakacji – dla dzieci i młodzieży
(Marek Szczygieł, Paweł Ksionek)


LIPIEC

ZAKOŃCZENIE ROKU ARTYSTYCZNEGO 2016/2017 W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W WIŚNIEWIE

Dnia 22 czerwca br. odbyło sie podsumowanie roku artystycznego 2016/2017 dla grup działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie
- Zespół Ludowy im. Zbigniewa Myrchy „Wiśniewiacy” 
- Zespół Taneczny „Wiśniewiacy” 
- sekcji instrumentalno -  wokalna
- sekcja plastyczna.
Swą obecnością zaszczycili nas:
- Wójt Gminy Wiśniew Pan Krzysztof Kryszczuk,
- Kierownik Referatu Oświaty Kultury Sportu i Turystyki Pani Bożena Wyrębek,

PASOWANIE NA CZYTELNIKA

Dnia 5 czerwca 2017 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiśniewie odbyło się uroczyste przedstawienie z okazji pasowania na czytelnika biblioteki publicznej uczniów klasy I z ZO w Wiśniewie.
Uroczystość prowadziły uczennice III klasy gimnazjum i przeniosły pierwszoklasistów w świat bajek i baśni oraz uczyły  poszanowania książek i innych dokumentów bibliotecznych.

Gmina Wiśniew w sieci turystyczno-rekreacyjnej

Gmina Wiśniew jest liście miejscowości, w których powstały trasy TRInO. Skrót oznacza Turystyczno-Rekreacyjne Imprezy na Orientację z mapą lub kompasem, których celem jest atrakcyjne spędzanie wolnego czasu, połączone z poznawaniem walorów turystyczno-krajoznawczych danego regionu.

Na mapie „Wiśniew - Polka Wiśniewska” zostały zaznaczone punkty kontrole z ciekawymi miejscami, którymi są charakterystyczne obiekty. Zadaniem uczestnika gry jest odnaleźć te miejsca i dopasować do nich odpowiednie zdjęcia.
Subskrybuje zawartość