SYSTEM POWIADAMIANIA SMS

Od 16 marca 2020 r. w gminie Wiśniew uruchamiamy system komunikacji z mieszkańcami gminy za pośrednictwem powiadomień SMS. Wiadomości będą wysyłane bezpłatnie do mieszkańców, którzy zgłoszą chęć dołączenia do systemu powiadomień.

WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,
Zgodnie z komunikatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, informujemy o podjęciu zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-COV-2 sztab kryzysowy z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu od 12 marca 2020r. instytucji kultury, filharmonii, oper, teatrów, muzeów, kin oraz szkół, uczelni wyższych i placówek szkolnictwa artystycznego.

8 marca Gminny Dzień Kobiet

8 marca 2020 r. na Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Kobiet. Każdego roku zapraszamy na spotkanie kobiety, związane z organizacjami działającymi na terenie gminy. Jest to jeden ze sposobów wyrażenia wdzięczności, za pracę i zaangażowanie Pań w działalność społeczną.
Subskrybuje zawartość